Externí spolupracovníci a instituce

Jméno

Instituce

Specializace

Kontakt

Andrea Filipi, MSc.

University of Cambridge

Násilí a nenásilí v politických bojích

Politika Afriky,zejména oblast Velkých jezer

Kolonialismus a jeho dědictví

Organizace spojených národů a mírová politika

Globální vztahy mezi severem a jihem

av473@cam.ac.uk

PhDr. Marek Halbich, Ph.D.

FHS UK

Sociokulturní antropologie

etnohistorie

Střední a Jižní Amerika (především Mexiko, Guatemala, Peru, Bolívie, Paraguay)

Madagaskar

ekologická antropologie, antropologie kolonialismu a postkolonialismu

marekhalbich@gmail.com

Albert Kasanda, Ph.D.

Filozofický ústav AV ČR

africká sociální a politická filosofie

kasanda@flu.cas.cz

Mgr. Josef Kučera

Ostravská univerzita

Kritická geopolitika

Středoafrická republika

Volební násilí

Externí aktéři ve střední a západní Africe

Kamerun

josef.kucera@amo.cz

Ing. Anna Maňourová

Česká zemědělská univerzita

Domestikace stromů
Opomíjené a málo využívané africké plodiny 

manourova@ftz.czu.cz

Dr. Alena Rettová

SOAS University of London

Africká filosofie

Filosofie a dekolonizace

ar42@soas.ac.uk

Mgr. Stephanie Rudwick, Ph.D

Univerzita Hradec Králové

Šéfredaktorka časopisu Modern Africa: Politics, History and Society

Lingvistická antropologie

Politika jazyka

Jazyk, etnicita a rasa

Jižní Afrika

stephanie.rudwick@uhk.cz

Mgr. et Mgr. Vilém Řehák, Ph.D.

Asociace pro mezinárodní otázky

Subsaharská Afrika

Současný politický a ekonomický vývoj afriky

Pozice Afriky v mezinárodních vztazích

vilem.rehak@amo.cz

Mgr. Vojtěch Šmolík

Univerzita Hradec Králové

Africká politika

Vnitrostátní konflikty a post-konfliktní obnova

Otázky euro-africké spolupráce

vojtech.smolik@uhk.cz

Ing. Vladimír Verner, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita

vernerv@ftz.czu.cz

Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

Africká frankofonní literatura

vurm@phil.muni.cz