Markéta Křížová

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Funkce

  • vedoucí centra – Centrum afrických studií FF UK
  • tajemnice (administrativní tajemník) – Středisko ibero-amerických studií FF UK
  • proděkanka pro zahraničí FF UK (člen vedení) – Filozofická fakulta

Adresa

Středisko ibero-amerických studií
Hybernská 3
Místnost č. 208

 

Témata výzkumu

dějiny zámořské kolonizace; dějiny atlantického prostoru; dějiny otroctví na americkém kontinentu a jeho dopady v Evropě; synkretismus afrických kultur na americkém kontinentu; české cestovatelství v Africe a obraz Afriky v českých zemích; pracovní migrace z českých zemí do Afriky ve 20. století

Publikace

Monografie:

The strength and sinews of this western world…“ (African slavery, American colonies and the
effort for reform of European society in the Early Modern Era), Praha 2008
Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století, Praha 2013
Reyes, emprendedores, misioneros: Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de
Mosquitia, siglo XIX, Praha 2016
Za velkou louži: Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a Jižní Ameriku,
Praha 2017

Studie:

Christian churches and slavery in the New World: a comparative perspective, Acta
Comeniana 20-21 (2007), 65-103
Od pohanství k barbarství: Sekularizace „zámořského divocha“ v osvícenském diskursu, in
Daniela Tinková, Jan Lorman (eds.), Post tenebras spero lucem: Duchovní tvář českého a
moravského osvícenství, Praha 2008, 185-204
The intellectual conquest of ‚the Negro‘ in the Modern Period, in Tim Kirk, Luďa Klusáková
(eds.), Cultural conquests 1500-2000, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica
3/2004, Studia Historica LVIII, Praha 2009, 31-44
Pobřeží Moskytů jako příklad kulturní synkreze vzešlé z kolonialismu, Ethnologia actualis
slovaca 12:1 (2012), 111-140
Odkaz otroctví a problematika ‚rasy‘ v národním diskursu Brazílie, in M. Pelant, J. Opatrný et
al., Brasil Plural: 1. kolokvium brazilských studií, Praha 2013, 108-119
Christian Georg Andreas Oldendorp y los debates acerca de la esclavitud caribeňa en el siglo
XVIII, in J. Opatrný (ed.). El Caribe hispanoparlante en la obras de sus historiadores, Praha
2014, 355-367
Rasa, in Lucie Storchová et al., Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické
vědě, Praha 2014, 220-229
Not Exactly the Other? Africans in Late Colonial and Early Independence Identity Discourse
in Spanish America“ in Přemysl Mácha, José Eloy Gómez Pellón (eds.), Masks of Identity:
Representing and Performing Otherness in Latin America, Newcastle 2014, 145-165
Africké dědictví v argentinské společnosti a kultuře, in: Vendula Hingarová – Daniel
Nemrava (eds.), Argentina napříč obory: Současné pohledy, Olomouc 2014, 219-242
Creole Patriotism vs. Religious Enthusiasm in 19th century Caribbean: The case of Peter
Blair, Dvacáté století/The Twentieth Century 8:1 (2016), 146-161
Afroameričané v USA: Od otroctví ke dnešku, in Jana Kohnová – Barbora Holubová (eds.),
Válkám navzdory, Praha 2018, 112-128