Výzva studujícím k účasti na překládání dekoloniálně feministických odborných textů, které budou součástí českého komentovaného překladu

Centrum afrických studií FF UK vypisuje v  ZS semestrální překladatelský projekt, který si studující můžou v září zapsat jako předmět v SIS pod názvem “Překladatelský workshop” a kódy ACAFR004 (Aj), ACAFR005 (Fj), ACAFR0010 (Šj) a ACAFR0011 (Pj), a jehož výstupem bude vydání českého komentovaného překladu dekoloniálně feministických textů. Projekt začíná už 11.-14. září na Týdnu … Pokračování textu Výzva studujícím k účasti na překládání dekoloniálně feministických odborných textů, které budou součástí českého komentovaného překladu