Abstrakty na Týden Afriky

11.září 13:20 – Blanka Knotková-Čapková Úvod do postkoloniálnÍho feminismu – zaměřeno na indický kontext Pojem postkolonialismus nevyjadřuje od kolonialismu jen posun časový, ale i obsahový. Od počátku se zaměřil na dekonstrukci mocenských hierarchií. S feminismem se prolnul v jeho tzv. Třetí vlně, která znamenala mj. kritiku euro- a amerikano-centrického přístupu a rozpracování teorie intersekcionality. Toto téma … Pokračování textu Abstrakty na Týden Afriky