Abstrakty na Týden Afriky

11.září

13:20 – Blanka Knotková-Čapková

Úvod do postkoloniálnÍho feminismu – zaměřeno na indický kontext

Pojem postkolonialismus nevyjadřuje od kolonialismu jen posun časový, ale i obsahový. Od počátku se zaměřil na dekonstrukci mocenských hierarchií. S feminismem se prolnul v jeho tzv. Třetí vlně, která znamenala mj. kritiku euro- a amerikano-centrického přístupu a rozpracování teorie intersekcionality. Toto téma jako jedny z prvních představily nejen indické feministické teoretičky (zejm. G. C. Spivak, C. T. Mohanty či Džašodhara Bagčhi), ale i spisovatelky a sociální aktivistky jako Mahášveta Debí nebo Mallika Sengupta.

15:00 -Tereza Jiroutová Kynčlová

Dekoloniální feminismus a klíčové koncepty dekoloniálního myšlení

12.září

12:20 – Dobrota Pucherová

Feminizmus, modernita a Afropolitizmus v anglofónnej africkej literatúre 21. Storočia

Ako sa líši súčasný africký feminizmus od afrického feminizmu 20. storočia? Ako africká anglofónna literatúra písaná ženami rozvíja feministické myslenie? V čom sa podobá africký feminizmus 21. storočia na druhú vlnu západného feminizmu a v čom je iný?

14:00 – Lenka Vráblíková

Dekolonizační feminismus v kolonialismu bez kolonií 

Jaký význam má dekoloniální feminismus pro společnost, která nemá historii oficiálního koloniálního impéria. A jak se může feminismus praktikovaný v takovémto kontextu smysluplně zapojit do dekolonizačních projektů současné feministické, anti-rasistické a dekoloniální teorie a praxe?

15:00 – kolektiv Collaborative Poetics:

The seeds planted in that moment: lalela. listening to the land

This contribution develops from an event that took place in January 2020 when 13 women came together at lalela. place of listening – a home, farm and retreat space in the Magaliesberg in South Africa to answer an open invitation to spend time with the question: When we listen to the land what do we hear?

13.září

12:30 – Zuzana Rákociová

Ako nájsť vlastné telo – Dekoloniálny feminizmus a literatúra lusofónnej Afriky

Dekoloniálna perspektíva je jednou z najaktuálnejších a najpálčivejších línií súčasného feministického myslenia, ktorá si vyžaduje dekonštrukciu hegemonického čítania žien a diskurzu feministiek pochádzajúcich z historicky dominantných krajín. Ako reakcia na proces kolonizácie, historickej aj intelektuálnej, vtrhlo dekoloniálne myslenie na feministickú scénu s novými teóriami a novými otázkami o problematike rodu, rasy, triedy a samotnej skúsenosti. S akými témami prichádzajú súčasné autorky lusofónnej Afriky? A aký priestor dostávajú na literárnom trhu?

14:15 – Elja Plíhal

Čtecí workshop – text od Oyeronke Oyewumi

Společný rozbor textu od Oyeronke Oyewumi (1. kapitola z knihy The Invention of Women), který bude facilitovat Elja Plíhal z Kruhu Intersekce – studentský a nezávislý prostor kolektivního čtení. Prosíme účastnictvo, aby přečetlo text předem, naleznete ho na drivu.

14.září

14:30 – Becky Kay Livingstonová a Zeynab Kirikou Gueye

Překlad bez řetězů – Feminismus a dekolonizace jazyka

16:00 – Panelová diskuze (Jana Sosnová a Zuzana Uhde; moderuje anna řičář libánská)

Jak můžeme využít dekoloniálně feministické teorie v prostředí střední Evropy?