Petra Bidlasová: Dekoloniální úvod do (současného) umění Afriky a diaspory – LS 2021/2022