Zpráva o činnosti za rok 2019

Rada: Prof. Markéta Křížová, Ph.D. (předsedkyně), PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. (místopředsedkyně), Mgr.  Šárka Grauová, Ph.D., PhDr. Vít Zdrálek, Ph.D

Kolegium: Prof. Petr Kyloušek, Ph.D. (FF MUNI), Doc. Hana Horáková, Ph.D. (MUP), Doc. Jan Záhořík, Ph.D. (FF ZČU), doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (FTZ ZČU), Mgr. Jan Prouza Ph.D. (FF UHK) 

Administrátor: Mgr. Vojtěch Šarše

Správa soc. sítí, PR: Anna Libánská

Spolupracovníci

FF UK: Mgr. Jan Koura, Ph.D., Mgr. Radek Buben, Ph.D., Mgr. Josef Ženka, Ph.D., Mgr. Miluše Janišová 

mimo FF UK: Mgr. Marek Halbich, Ph.D. (FHS UK), Mgr. Tomáš Kunca, Ph.D. (FHS UK), Mgr. František Kalenda (FHS UK); doc. Jan Šiška (PedF UK)

mimo UK: Mgr. Václav Šmolík (FF UHK)

Od listopadu 2019 je CAFR kolektivním členem České asociace pro africká studia (http://www.africkastudia.cz/cs/).

Průběžné informace o činnosti na webu a dalších sociálních platformách (https://cafr.ff.cuni.cz/https://www.facebook.com/cafrffuk/https://www.instagram.com/cafr_ffuk/). Na stránkách se stále pracuje, snad budou už brzy v definitivní podobě.

CAFR nyní sídlí v Kampusu Hybernská, v místnosti 3D, kterou sdílí s Knihovnou jazyků FF UK. V současné době jednáme o konzultačních hodinách, v každém případě je ale téměř stále k dispozici na e-mailu sekretář CAFR kol. Šarše (vojtech.sarse@ff.cuni.cz), který případně předává dotazy a podněty dále.

První velkou akcí CAFR pro veřejnost byl Den Afriky (22. 5. 2019), který se konal v Kampusu Hybernská. Účast odhadujeme na 500 návštěvníků, jak z řad studentů, tak veřejnosti (včetně rodin s dětmi). Program kombinoval přednášky a diskuse s kulturními a kulinářskými zážitky. 

Pro příští rok je již projednávána spolupráce s MZV a zapojení do Týdne Afriky, který ministerstvo každoročně pořádá. CAFR FF UK bude také na Týdnu Afriky spolupracovat s katedrou politologie z FF UHK. Předpokládá se vlastní „Týden Afriky“ na FF UK v podobě několikadenního semináře pro pre- i postgraduální studenty, zakončeného Dnem Afriky již více kulturně a populárně zaměřeným.  

První vědeckou akcí CAFR byla v červnu 2019 mezinárodní konference „Slavery, Enlightenment, Religion“, pořádaná ve spolupráci s FHS UK. Třídenní konference s hvězdnými hosty (mj. Richard a Sally Priceovi, Marge Dressler) se celkem zúčastnilo asi 30 posluchačů. Jistě bychom si přáli i více, jednalo se o první konferenci na téma otroctví pořádanou v českém prostředí, ale snad se alespoň částečně podařilo rozšířit povědomí o této problematice.  V současné době jednáme s účastníky z University of Bristol a University of Liverpool (kteří byli s akcí velmi spokojeni) o jejím pokračování v roce 2021 na jedné z těchto dvou univerzit.

Další možností k otevření tématu otroctví jako (nejen) problému Afriky byl diskusní večer u příležitosti křtu českého překladu knihy „Krvavý cukr“ dne 4. 12. v Kampusu Hybernská.

Mgr. Šarše zastupoval CAFR jako jeden z organizátorů mezinárodní konference o postkoloniálních literaturách, která se konala 9. listopadu na půdě FF UK (La décolonisation â travers le prisme de la littérature); vystoupil také s příspěvkem na 11. ročníku konference Viva Africa (Viva Africa 2019: Multiple Entanglements in African Politics, Univrzita Palackého Olomouc, 28.-29. 11.)

V ZS 2019/20 byl otevřen mezioborový kurs Afrika interdisciplinární I (ACAFR0001), v Kampusu Hybernská v místnosti 3D, vždy v pondělí od 18:20, garantuje V. Šarše. Seminář je sestaven z jedenácti interdisciplinárních přednášek (historie, politologie, zemědělství, filozofie a další) čtyř akademických zaměstnanců FF UK a sedmi externích spolupracovníků CAFRu FF UK. (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=7701ea772a42bbd7b2c15f9c42557e9e&tid=&do=predmet&kod=ACAFR0001&skr=2019). Zapsaných je 14 studentů, ale pravidelně se semináře účastní kolem dvaceti posluchačů. V letním semestru bude na úvod semináře ještě několik přednášek, druhá polovina semestru bude věnována přednáškám studentů FF UK, kteří předvedou své vlastní projekty a rešerše v oboru afrických studií.

Dále probíhá přednáška Vojtěcha Šarše a Barbory Půtové Vybraná témata z Afriky (AET100193) (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=41eb19ecbab202c54fd6c87b2cd96498&tid=&do=predmet&kod=AET100193), a to v rámci Ústavu etnologie FF UK. Předmět bude dvousemestrální. V zimním semestru je zapsáno třicet šest studentů nejenom z etnologie.

Jednáme s partnerskými institucemi (v tuto chvíli především FF UHK, kterou zastupuje Mgr. Vojtěch Šmolík, a Fakultou tropického zemědělství na ČZU) o přípravě memoranda o spolupráci, které by vytvořilo dlouhodobější stabilní platformu pro sdílené projekty na poli afrických studií, v rovině výuky i výzkumu.  

Předsednictvo konsorcia Viva Africa souhlasilo s tím, aby FF UK byla pořadatelem dalšího ročníku konference (tedy v roce 2021).  

Dále se bude CAFR účastnit mezinárodní konference Tropentag, která se uskuteční v roce 2020 na Fakultě tropického zemědělství ČZU. Díky laskavému přizvání  děkana FTZ doc. Banouta jsme se rozhodli uspořádat diskusní kulatý stůl zaměřený na potenciál interdisciplinárních afrických studií, propojujících humanitní a sociální vědy, přírodní vědy a life sciences, a to jak v rovině akademického výzkumu, tak reálného společenského přínosu. Již máme potvrzen zájem některých kolegů (z PedF UK, z UHK atd.).

Dr. Barbora Půtová jako vedoucí redaktorka Journal of Culture, recenzovaného časopisu vydávaného Ústavem etnologie FF UK (https://www.journalofculture.cz/), zahájila přípavu toematického čísla věnovaného Africe. V přípravě je i tematické číslo časopisu Dějiny a současnost, také „africké“; zde samozřejmě půjde spíše o popularizaci, ale i ta je v našem oboru velmi důležitá.

U příležitosti Světa knihy (14.-17. května 2020) bude hostem významný angolský spisovatel José Eduardo Agualusa, jehož román Prodavač minulostí v té době vyjde v edici Lusobrazilská knihovna nakladatelství Torst (která se tímto stane Afrolusobrazilskou). Předpokládám při této příležitosti besedu na FF UK – případně by mohla proběhnout v Kampusu.