Mezioborový kurz Afrika interdisciplinární III – ZS 2020/2021

KAMPUS HYBERNSKÁ, MÍSTNOST 3D, PONDĚLÍ 18:20H (výuka se v současné době realizuje on-line)

V zimním semestru bude v Centru afrických studiích pokračovat pondělní seminář Afrika Interdisciplinární.Stejně jako minulý rok bude vycházet z konceptu mezioborového předmětu. Na vybraná témata týkající se africké historie, kultur, geografie, ekonomiky afrických států a národů bude pohlíženo z perspektivy ekonomie, politologie, antropologie, historie či sociologie. Témata nebudou řazena chronologicky, každý přenášející představí doménu, která je blízká jeho/jejímu bádaní či nějaké konkrétní rešerši. Představí se akademici a akademičky z různých univerzit, ale i neakademických organizací.

V semináři bude vyžadována četba odborných textů převážně v anglickém jazyce, které budou k disposici s dostatečným předstihem v SISu. Texty by měly napomoct k základní orientaci v problematice, kterou bude přednášející analyzovat.


Cílem předmětu Afrika Interdisciplinární je osvětlit historický, kulturní a politický kontext afrického kontinentu, který je úzce provázán se západní civilizací. Seminář slouží jako úvod do afrických studií a má rozšířit povědomí o afrických národech a státech. Měl by dovést k pochopení, a především objasnění problémů, kterým čelí Afrika.

Sylabus

Program bude průběžně doplňován a eventuálně upravován.

5. 10. prof. Markéta Křížová, Ph.D. – CAFR FF UK

Zůstat stranou v české kotlině. Reakce na debaty o (post)kolonialismu

12. 10. – Mgr. Lenka Phillipová – Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Black Lives Matter – od hashtagu ke globálnímu hnutí

Zde najdete text k hodině: https://thefeministwire.com/2014/10/blacklivesmatter-2/

19. 10. – Mgr. Míla Janišová – Filozofická fakulta Univerzita Karlova

26. 10. Mgr. Vojtěch Šarše – CAFR FF UK

Gangsta/politický Rap, reflexe dobových/aktuálních problémů

2. 11. doc. Petr Pokorný, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia) a Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR):

Proměny afrického kontinentu v období čtvrtohor. (Out of Africa / Inside Africa.)

9. 11. Ifesinachi Comedy Nwanyanwu (Nigerian sculptor)

Black Identity

16. 11. – Ing. Anna Maňourová a  Ing. Pavla Slavíčková – ČZU

Těžba dřeva v Konžské pánvi a její dopad na život nejen Kamerunců

23. 11. – ČZU

30. 11. – Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR

7. 12. – Ing. Tereza Němečková, Ph.D. – Metropolitní Univerzita Praha

„Africká statistická tragédie“ aneb je Afrika chudým kontinentem nebo ne?  

14. 12. – PhDr. Marek Halbich, Ph.D. – FHS UK

Formování sociální antropologie v subsaharské Africe a význam místních kulturních lídrů

21. 12. –

4. 1. – Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Bio-etnografie obyvatele jihoafrického townshipu mezi apartheidem a post-apartheidem: Hudební konstruování postkoloniální subjektivity