Centrum

Struktura a administrace CAFR

Od listopadu 2019 je CAFR kolektivním členem České asociace pro africká studia.

Řízení, organizaci a fungování CAFR zajišťuje Rada CAFR a Kolegium CAFR. Administrativní a technické fungování CAFR zajišťuje Administrátor. Rada CAFR má nejméně čtyři a nejvýše sedm členů a členek. Členy jsou vždy předseda nebo předsedkyně Rady a místopředsedkyně nebo místopředseda Rady.

Členy a členky Rady jmenuje děkan fakulty z členů akademické obce, popřípadě z vědeckých pracovníků fakulty zpravidla na základě návrhů stávající Rady či z vlastního podnětu. Členy a členky Kolegia jmenuje děkan fakulty na základě návrhů Rady či z vlastního podnětu. Kolegium tvoří přední čeští a zahraniční odborníci a odbornice z oblasti afrických studií se zájmem o odborné aktivity CAFR. Členové Kolegia mohou, ale nemusí být členy nebo členky akademické obce fakulty. Kolegiu předsedá a svolává je předsedkyně nebo předseda Rady.

Předsedkyně

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Místopředsedkyně 

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.

Administrátor a tajemník centra

Mgr. Vojtěch Šarše

Členové a členky Rady CAFR

Mgr.  Šárka Grauová Ph.D.

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.

Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.

Členové a členky Kolegia CAFR

prof. Ing. Jan Banout, Ph.D. (Vedoucí Fakulty tropického zemědělství , Česká zemědělská univerzita v Praze)

Doc. Hana Horáková, Ph.D. (Kat. sociologie,andragogiky a kult. antr., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; předsedkyně České asociace pro africká studia)

Prof. Petr Kyloušek, Ph.D. (Proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty a vedoucí Ústavu románských jazyků a literatur FF MU)

Mgr. Jan Prouza Ph.D. (Děkan Filozofické fakulty, Univerzita Hradec Králové)

Doc. Jan Záhořík, Ph.D. (Katedra blízkovýchodní studií, Fakulta filozofická ZČU)

Webmaster:

Bc. Anna Libánská, Mgr. Vojtěch Šarše