Knihovna

 

Centrum Afrických studií prozatím nedisponuje vlastní knihovou, ale mnohé knihy jak afrických autorů, tak o Africe jsou uloženy ve fondu Knihovny Jana Palacha na nám. Jana Palacha 2 v hlavní budově Filozofické knihovny Univerzity Karlovy. Odkaz na katalog viz zde.

Mnoho knih o problematice otroctví a africké kultury na území Nového světa nabízí Knihovna Šporkova paláce. V nedávné době do ní přibyla například kolekce publikací manželů Richarda a Sally Priceových, věnovaná potomkům vzbouřených otroků (maroons) v Surinamu a na karibských ostrovech. U příležitosti konání konference  „Slavery, Religion and Enlightenment“ věnovali manželé Priceovi knihovně FF UK kolekci svých knih. Bude zkatalogizována a následně dána k dispozici všem zájemcům o afro-americké kultury, především pak problematiku potomků vzbouřených otroků (maroons) v Surinamu a na karibských ostrovech, a to v Knihovně Šporkova paláce.

Zájemci a zájemkyně o hudební vědu ocení Knihovnu Ústavu hudební vědy FF UK , která disponuje desítkami titulů o různých hudebních kulturách Afriky, včetně kolekcí historických či etnogafických nahrávek, které nejsou jinak běžně dostupné.