Mezioborový kurz Afrika interdisciplinární II – LS 2019/2020

V letním semestru bude v Centru afrických studiích pokračovat pondělní seminář Afrika Interdisciplinární (seminář bude mít řadovou číslovku dvě a můžete si ho zapsat pod tímto kódem ACAFR0002). Stejně jako v ZS bude vycházet z konceptu mezioborového předmětu. Na vybraná témata týkající se africké historie, afrických států a národů bude pohlíženo z perspektivy ekonomiky, politologie, antropologie, historie či sociologie. Témata nebudou řazena chronologicky, každý přenášející představí doménu, která je blízká jeho/jejímu bádaní či nějaké konkrétní rešerši. Představí se akademici a akademičky z různých univerzit, ale i neakademických organizací.

V semináři bude vyžadována četba odborných textů převážně v anglickém jazyce, které budou k disposici s dostatečným předstihem v SISu. Texty by měly napomoct k základní orientaci v problematice, kterou bude přednášející analyzovat.

Cílem předmětu Afrika Interdisciplinární I i II je osvětlit historický, kulturní a politický kontext afrického kontinentu, který je úzce provázán se západní civilizací. Seminář slouží jako úvod do afrických studií a má rozšířit povědomí o afrických národech a státech. Měl by dovést k pochopení, a především objasnění problémů, kterým čelí Afrika.

PROGRAM SEMINÁŘE

17. 2. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. – Metropolitní Univerzita Praha

Botswana jako africká „success story“ – role institucí v rozvoji země

24. 2. – PhDr. Radek Buben, Ph.D.- Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Proměny politické dynamiky afrických států: teoretické a komparativní nahlédnutí

2. 3. – Mgr. Vilém Řehák, Ph.D. – Asociace pro mezinárodní otázky

Historické pozadí současných čínsko-afrických vztahů

9. 3. Mgr. Vojtěch Šarše – Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Jak ve svých počátcích subsaharské literatury reflektují koloniální realitu?

16. 3. – Mgr. Vojtěch Šmolík – Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové

Kdo ovládá africkou politiku?

23. 3. – JUDr. Mgr. Mikuláš Touška – Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Jihoafrický apartheid

30. 3. – Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR

Transnacionální migrace a Afrika v globálním geopolitickém kontextu

6. 4. – Mgr. Jakub Mazanec – Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Sdílené vodní zdroje v Africe na příkladu Nilu (Egypt, Súdán, Etiopie)

20. 4. – ČZU – program bude upřesněn

4. 5. – ČZU – program bude upřesněn

11. 5. – prof. Jeremy Keenan – School of Oriental and African Studies of London

Spreading difficulties of the Sahel (The war in eh Sahel)