Petra Bidlasová: Dekoloniální úvod do (současného) umění Afriky a diaspory

V letním semestru 2021/2022 si můžete v CAFR zapsat předmět Dekoloniální úvod do (současného) umění Afriky a diaspory. Cílem semináře je seznámit studenty se situací současného umění afrického kontinentu a jeho anglofonní diaspory. Studenti se na vybraných příkladech seznámí s původními africkými kulturami i se způsobem, jak současné umění a vizuální kultura reflektují postkoloniální situaci a rychlou urbanizaci afrického kontinentu.

Berlínská konference z let 1884-85 vedla ke zrychlené kolonizaci afrického vnitrozemí. Objekty přivezené z dobyvačných cest začaly plnit muzea v koloniálních metropolích. Pro mnohé doklad primitivnosti původních kultur, francouzská umělecká avantgarda v nich však viděla zdroj oživení západní umělecké tradice. S primitivizujícím pohledem na africké umění a civilizaci se setkáváme dodnes.

Seminář ukáže na příkladech Etiopie, Nigérie či Ghany bohatství předkoloniálních afrických kultur, vliv západního umění v době koloniální, i roli, kterou umění sehrálo v době dekolonizace (Senegal). Jižní Afrika poslouží jako ukázka politizace umělecké scény v době apartheidu. Počínaje rokem 1989 se africké umění dostává do kontextu mezinárodní umělecké scény, v 90. létech proběhla také první bienále umění v Dakaru a Jižní Africe. Velké mezinárodní výstavy se postupně posouvaly od primitivizujícího pojetí k vyváženější reflexi situace na kontinentu, i vztahu mezi Afrikou a její rozsáhlou diasporou. Klíčovou roli v proměně globálního vnímání umění ve 21. století sehrál nigerijský kurátor Okwui Enwezora (1963–2019), který poukázal na důležitost nových center umění, ale také na úlohu nových médií a urbanizace kontinentu pro proměnu umění a vizuální kultury.

Sylabus předmětu najdete v SISu. Plakát ke stažení zde.