Kulatý stůl: Gutta a vystavování Druhého v českém prostředí, 25. únor 2022

CAFR FF UK ve spolupráci s Cross Attic a Ludomirem Franczakem, Petrem Dlouhým a Sárou Märc vás zve na kulatý stůl vztahující se k takzvané „dahomejské Amazonce“ Guttě. Setkání vyjde z kontextu postkoloniální politiky a přiblíží české přístupy k Druhému a k jeho zobrazování a vystavování. Úvodem představíme umělecký výzkum zaměřený na ženu z jorubského prostředí Guttu, jejíž kostra je vystavena v Hrdličkově muzeu člověka v Praze. Poté bude následovat diskuse na téma zobrazování Druhého v historickém i současném českém prostředí. Moderátorem akce je Vít Zdrálek a účast přislíbila Markéta Křížová (oba z FF UK).

Kdy a kde? Kulatý stůl se bude konat 25. 2. 2022 od 17h v Kampusu Hybernská v místnosti 3D. Vstup na akci je zdarma. Akce probíhá v češtině.

Umělecký výzkum *Gutta* je mnohovrstevnatý projekt pojmenovaný po ženě jorubského původu, která vystupovala se skupinou tzv. „dahomejských Amazonek“ na Střeleckém ostrově v Praze v roce 1892 v rámci tzv. etnografických show. Gutta v Praze onemocněla břišním tyfem nebo zápalem plic a po pár dnech zemřela. Její pohřeb byl velkou událostí, jíž se účastnilo mnoho lidí. Pohřbili ji 21. září 1892 na Olšanském hřbitově. O dva roky později antropolog a lékař Jindřich Matiegka její ostatky exhumoval a uložil je do univerzitní sbírky, ze které se později formovala expozice Hrdličkova muzea člověka. Zde je Guttina kostra k vidění dodnes. V rámci projektu zatím vznikla performance, kterou uvádíme 26.2. v pražském prostoru Cross Attic v rámci festivalu Malá Inventura (https://fb.me/e/4t3oy0IT4), volně přístupný audiowalk (dohledatelný přes QR kód níže) a video přibližující Guttin příběh, jež je nainstalované v Hrdličkově muzeu člověka.