Dějiny umění a výzvy dekolonizace (krátká konference a diskuze)

Zveme Vás na zajímavou akci studujících dějin umění: „Studenti na Ústavu pro dějiny umění na FF UK pod vedením doc. PhDr. Marie Rakušanové Ph.D. přetavili svůj zájem o postkoloniální myšlení do krátkého diskuzního odpoledne. Přijměte pozvání do kmenové učebny Ústavu ve čtvrtém patře Buquyoského domu v Celetné ulici, ať pocházíte odkudkoliv.
Jako první svůj příspěvek přednese Jakub Kukan, iniciátor konference, a budou následovat další dva – druhý přednese historička umění a afrikanistka Mgr. Petra Bidlasová, která od roku 2021 přednáší na CAFR (Centre for African studies, https://cafr.ff.cuni.cz/). Třetí příspěvek z oblasti exhibition histories přednese bc. Tereza Hrdlička a bude následovat otevřená diskuze. Těšíme se na Vás!“