Markéta Křížová

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Functions

      • the head of the centre – Centre for African Studies FF UK
      • secretary (administrative secretary) – Centre of Ibero-American Studies FF UK
      • vice-dean for international relations (member of the management) – Faculty of Arts

Address

Středisko ibero-amerických studií
Hybernská 3
Room 208

 

Research topics

history of overseas colonisation; history of the Atlantic region; history of slavery on the American continent and its consequences in Europe; syncretism of African cultures on the American continent; Czech exploration and travel across Africa and the image of Africa in the Czech region; work migration from the Czech region to Africa in the 20th century

Publications

Monographies:

The strength and sinews of this western world…“ (African slavery, American colonies and the
effort for reform of European society in the Early Modern Era), Praha 2008
Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století, Praha 2013
Reyes, emprendedores, misioneros: Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de
Mosquitia, siglo XIX, Praha 2016
Za velkou louži: Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a Jižní Ameriku,
Praha 2017

Studies:

Christian churches and slavery in the New World: a comparative perspective, Acta
Comeniana 20-21 (2007), 65-103
Od pohanství k barbarství: Sekularizace „zámořského divocha“ v osvícenském diskursu, in
Daniela Tinková, Jan Lorman (eds.), Post tenebras spero lucem: Duchovní tvář českého a
moravského osvícenství, Praha 2008, 185-204
The intellectual conquest of ‚the Negro‘ in the Modern Period, in Tim Kirk, Luďa Klusáková
(eds.), Cultural conquests 1500-2000, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica
3/2004, Studia Historica LVIII, Praha 2009, 31-44
Pobřeží Moskytů jako příklad kulturní synkreze vzešlé z kolonialismu, Ethnologia actualis
slovaca 12:1 (2012), 111-140
Odkaz otroctví a problematika ‚rasy‘ v národním diskursu Brazílie, in M. Pelant, J. Opatrný et
al., Brasil Plural: 1. kolokvium brazilských studií, Praha 2013, 108-119
Christian Georg Andreas Oldendorp y los debates acerca de la esclavitud caribeňa en el siglo
XVIII, in J. Opatrný (ed.). El Caribe hispanoparlante en la obras de sus historiadores, Praha
2014, 355-367
Rasa, in Lucie Storchová et al., Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické
vědě, Praha 2014, 220-229
Not Exactly the Other? Africans in Late Colonial and Early Independence Identity Discourse
in Spanish America“ in Přemysl Mácha, José Eloy Gómez Pellón (eds.), Masks of Identity:
Representing and Performing Otherness in Latin America, Newcastle 2014, 145-165
Africké dědictví v argentinské společnosti a kultuře, in: Vendula Hingarová – Daniel
Nemrava (eds.), Argentina napříč obory: Současné pohledy, Olomouc 2014, 219-242
Creole Patriotism vs. Religious Enthusiasm in 19th century Caribbean: The case of Peter
Blair, Dvacáté století/The Twentieth Century 8:1 (2016), 146-161
Afroameričané v USA: Od otroctví ke dnešku, in Jana Kohnová – Barbora Holubová (eds.),
Válkám navzdory, Praha 2018, 112-128