Přednáška „Two Germanys: Etnographic Museums, (Post)colonial Exhibitions, and the ‚Cold Odyssey‘ of Pacific Objects between East and West“

21. února se na FF UK v místnosti 104 ve 12:30 uskuteční přednáška Philippa Schorcha z Ludwig-Maximilians-Universität München. Schorch se bude věnovat rozdílnému vývoji (post)koloniální historie a historie antropologických a etnografických muzeí v Západním a Východním Německu, zemí se sdílenou minulostí, kde se však historie utvářely na základě odlišných ideologických představ.