PAMĚŤ A DĚJINY 3/2020 – tematické číslo k šedesátému výročí „roku Afriky“

Vychází nové číslo časopisu Paměť a dějiny, které je věnované šedesátému výročí „roku Afriky“ (1960). Mapuje například kontakty mezi Československem a africkými zeměmi v období studené války.

Převzato ze stránek časopisu: Afrika se dlouhodobě nachází na okraji zájmu médií i domácího vědeckého bádání. Často se zdůvodněním, že Československo nemělo na kontinentě své kolonie, a proto ho k Africe nepoutají žádné významnější vazby. Studie a rozhovory v aktuálním čísle revue Paměť a dějiny však ukazují, že naše země udržovala s řadou afrických států intenzivní vztahy, a to jak se záměrem vyvážet do Afriky socialismus sovětského typu, tak za účelem usnadnění přístupu k nedostatkovým západním měnám. 

Další informace viz https://www.ustrcr.cz/publikace/pamet-a-dejiny-3-2020/