Vít Zdrálek: Dekolonizování muzikologie z Jižní Afriky – kurz LS 2020/2021

Proč je potřeba dekolonizovat muzikologii? Protože stejně jako ostatní humanitní obory nese pečeť své eurocentrické tradice, jejíž – v tomto případě především – rasově strukturovaná povaha tu více tu méně tvaruje různé podoby produkce muzikologického vědění dodnes. Proč to dělat „z Jižní Afriky“? Protože staletí vzájemného ovlivňování hudebních praxí různého původu v Jižní Africe nabylo směrem k současnosti natolik nových podob a významů, že kladení si otázek právě odtud dává kritický smysl. A proč to nakonec dělat v České republice, která – ani její předchůdci – kolonie nikdy neměla? Protože navzdory této skutečnosti jako její obyvatelé se Západem do značné míry sdílíme koloniální imaginaci. To v hudbě znamená jak třeba způsob slyšení, tak právě specifické struktury muzikologického vědění. Cílem kurzu je prostřednictvím zvukového a audiovizuálního materiálu na jedné straně a textů převážně jihoafrické provenience na straně druhé znejistit zaběhnuté kategorie uvažování a motivovat ke kladení otázek směřujících k tomu, jak by mohla vypadat muzikologie zbavená svých nereflektovaných koloniálních přízraků. Paralelně s tím pak kurzu jde také o lepší porozumění specifické situovanosti české muzikologie, která se sama nachází v periferní pozici vůči dominantním centrům produkce muzikologického vědění, v evropském a globálním kontextu. Kurz se bude realizovat prostřednictvím diskusí nad texty a zvukovým a audiovizuálním materiálem. 

Kurz je možné zapsat zde.

Jako doplňující si lze zapsat kurz Dekolonizování muzikologie z Jižní Afriky – cvičení (AHV110353).