Informace o konferenci Viva Africa 2021

Dvanáctá mezinárodní afrikanistická konference VIVA AFRICA (http://www.vivaafrica.cz/), která se pod záštitou České asociace pro africká studia (http://www.africkastudia.cz/) v minulosti konala již na několika českých univerzitách, se letos poprvé uskuteční na FF UK, a to 15. až 17. září na hlavní budově. Hlavním organizátorem je Centrum afrických studií FF UK (https://cafr.ff.cuni.cz/). S ohledem na epidemiologickou situaci se akce koná hybridní formou – tedy naživo i on-line. Všechny programové sekce budou streamované na platformě ZOOM, o linky si můžete napsat na viva.africa.conference@gmail.com. Konferenci předchází 14. září také kulturní program v Kampusu Hybernská (https://www.kampushybernska.cz/2021/08/29/viva-africa-2021/), který nabídne představení nových afrikanistických knih a dokumentárních snímků. Na všechny části programu jsou srdečně zváni studenti a studentky i odborná a laická veřejnost. Program naleznete zde.

„Letošní ročník konference s podtitulem Africa and (the Other) Europe: Imageries – Discourses – Exchanges si klade za cíl osvětlit povahu vzájemné výměny myšlenek, znalostí, zboží, artefaktů a lidí mezi Afrikou a Evropou, a to v kontextu rozličných politických a ekonomických podmínek, režimů imaginace a produkce vědění“, říká jeden z organizátorů Vít Zdrálek. Konference tematizuje vztahy mezi Afrikou a Evropou v minulosti i současnosti, a to s důrazem na země střední a východní Evropy – tedy země, které na koloniálním systému participovaly, ačkoliv samy kolonie většinou neměly. Také tyto země se nicméně podílely na globálních ekonomických a kulturních transferech, které z koloniálního systému těžily, nebo jej nějak odrážely. I v nich tedy zároveň vznikaly specifické koloniální představy a diskurzy o mimoevropských zemích a lidech. 

Jedním z cílů konference je tak problematizovat představu Evropy jako jediného celku, který je chápán výhradně jako součást „Západu“ nebo „globálního severu“ a nabídnout poněkud diverzifikovanější a v posledku přesnější a věrohodnější obraz vzájemných vztahů a kulturních výměn.

Konferenci otevře Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni (https://www.ethnologie.uni-bayreuth.de/de/team/Ndlovu-Gatsheni_Sabelo/), profesor a vedoucí Katedry epistemologií globálního jihu na Bayreuthské univerzitě, se svým příspěvkem African Studies in the Context of the Cognitive Empire and Global Economy of Knowledge Reflections on Decolonial Turns. Dále budete mít možnost sledovat sedm sekcí na témata jako socialistické myšlenky v evropsko-afrických vztazích, role novinářů a misionářů ze střední a východní Evropy či jak se angažovalo Československo v Africe, ale také šest panelů např. o afrických studentech v socialistických zemích, o vztazích Polska a postkoloniální Afriky nebo o východní Evropě a dekolonizaci jižní Afriky.