Performance**GUTTA** a přednáška Jana Rouska a Vojtěcha Šarše, 5. 11.

Umělecký výzkum Ludomira Franczaka a kolektivu přibližuje v různých formách příběh Gutty – možná fakta z jejího života, kým mohla být a co se s ní dělo po smrti. Po performance bude následovat přednáška Mgr. Vojtěcha Šarše „OBJEVOVÁNÍ KOLONIZOVANÉHO DRUHÉHO“ a Jana Rouska o „DEKOLONIZACI KINEMATOGRAFIE“

***GUTTA*** je mnohovrstevnatý projekt pojmenovoný po ženě z kmene Yoruba, která vystupovala se skupinou tzv. „dahomejských Amazonek“ na Střeleckém ostrově v Praze v roce 1892 v rámci tzv. etnografických show. Gutta v Praze onemocněla břišním tyfem nebo zápalem plic a po pár dnech zemřela. Její pohřeb byl velkou událostí, jíž se účastnilo mnoho lidí. Pohřbili ji 21. září 1982 na Olšanském hřbitově. O dva roky později její ostatky vykopal antropolog a lékař Jindřich Matiegka a uložil je do univerzitní sbírky, ze které se později formovala expozice Hrdličkova muzea člověka. Zde je Guttina kostra k vidění dodnes.