Vojtěch Šarše


Mgr. Vojtěch Šarše

Funkce

  • tajemník Centra afrických studií FF UK
  • doktorand Románských literatur FF UK
  • Lektor francouzštiny Jazykového centra FF UK

Adresa

Centrum afrických studií FF UK, Celetná 20, 4. nadzemní podlaží – 3. patro » 330C

Témata výzkumu

dějiny kolonialismu ve frankofonní Africe (vzdělávací systémy, proces alienace), subsaharské frankofonní literatury (négritude, antikoloniální romány), postkoloniální teorie 

Publikace

Monografie:

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, 221 s. Varia, 74. ISBN 978-80-7308-892-7. 

Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, 129 s. Varia, 75. ISBN 978-80-7308-894-1.

Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru. 1 vyd. Praha: Vydatelství FF UK, 2019, 174 s. Varia, 82. ISBN 978-80-7308-956-6. 

Studie:

Čtyři africké romány jako exkurz do antikoloniálních frankofonních literatur. Cizí jazyky. 2017, 60 (5), 38-45. ISSN 1210-0811. 

La (dis)simulation des langues d’origine africane. In: ČERNÍKOVÁ, Veronika. Echo des etudes romanes. České Budějovice: Ústav romanistiky, 2017, s. 315-324. ISSN 1801-0865. 

L’influnce française de jadis et d’aujourd’hui sur les anciennes colonies de l’Hexagone en Afrique. In: VOJTEK, Daniel. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Opera litteraria 2/2017 LA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?. Prešov. Slovenská republika: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Opera litteraria 2/2017, 2017, s. 71-81. ISBN 978-80-555-1846-6. 

La manifestation (non)collective des sentiments dans l’Afrique romanesque. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 2018, 6 (3), 205-215. ISSN 0567-8269. 

Význam zapovězeného slova „nègre“ v afrických literaturách psaných ve francouzštině. Svět literatury. 2019, 29 (59), 64-73. ISSN 0862-8440. 

(Auto)cenzura tří angažovaných kamerunských romanopisců: Ferdinand Oyono, Mongo Beti a Patrice Nganang. Svět literatury. 2020, 30 (61), 124-138. ISSN 0862-8440. DOI 10.14712/23366729.2020.1.9. 

L’oubli volontaire et la réminiscence involontaire dans la perspective des littératures subsahariennes d’expression française. Svět literatury. 2020,121-128. ISSN 0862-8440. DOI 10.14712/23366729.2020.3.10.