Předmět Jihoafrické hudební kultury ve zvuku a obraze LS 2021/2022

Srdečně vás zveme na kurz „Jihoafrické hudební kultury ve zvuku a obraze“, který v LS povede na Ústavu hudební vědy člen CAFR Vít Zdrálek. Přikládáme jeho anotaci.

„Kurz uvádí do bádání o různých podobách jihoafrické hudební minulosti a současnosti v perspektivě dlouhé postkoloniální a globální modernity. Cílem je představit tamější hudební kultury jako součást společenských, kulturních, politických a ekonomických procesů. Kurz se dotkne tématiky původní tradiční hudby a jejích dnešních podob, hudby křesťanských misií a afrických nezávislých církví, městské populární hudební kultury od jazzu až po elektronickou taneční hudbu, ale nevynechá ani problematiku bělošských populárních žánrů a evropské klasické hudby v Jižní Africe, včetně opery. Výchozím předpokladem kurzu je, že navzdory rasově motivovaným historickým politikám oddělování, jsou jihoafrické společnosti po staletí složitě a na různých úrovních propojené jak mezi sebou navzájem, tak se zbytkem světa. Studium jejich hudebních kultur může jedinečným způsobem pomoci porozumět povaze dnešních postkoloniálních společností.“

Plakát s více informacemi ke stažení zde

Linky v SIS zde a zde.