Diskuze: Africa’s Place in World History, 11. říjen

Centrum afrických studií a Ústav českých dějin FF UK si Vás dovolují pozvat na diskusi „Africa’s Place in World History“, která se uskuteční v úterý 11. října v 17:00 na hlavní budově FF UK, náměstí Jana Palacha 2 (místnost 104).

Diskuse se zúčastní prof. François Xavier Fauvelle (Collège de France), Ladislav Varadzin (ARUP AV ČR), Lenka Varadzinová (FF UK) a Markéta Křížová (FF UK). Prof. Fauvelle je světově uznávaným odborníkem na africké dějiny, věnuje se jak archeologii a starším dějinám, především studiu kulturních a politických kontaktů, transferů a propojování afrických regionů v globálním kontextu; a také reflexi a instrumentalizaci historických událostí a procesů v moderní době.