Týden Afriky 2023

Tématem letošního Týdne Afriky, který již počtvrté pořádá Centrum afrických studií, je dekoloniální feminismus. Akce se uskuteční 11.-14. září v prostorách pražského Kampusu Hybernská. Vedle odborných přednášek mapujících historii a současnost dekoloniálního feministického myšlení budeme diskutovat například o tom, jak lze s jeho východisky pracovat v českém a obecně středoevropském kontextu, a to ať už ve sféře akademické či aktivistické. Čeká nás taky hned několik workshopů, v rámci nichž si třeba rozebereme některý z  klíčových textů dekoloniálního feminismu nebo se pobavíme o dekoloniální perspektivě v překladu. Těšit se můžete samozřejmě také na přednášku věnovanou přímo feminismům africkým a africkému autorstvu. Podrobné info již brzy!

Program Týdne Afriky je součástí semestrálního překladatelského projektu, který si studující můžou zapsat  jako předmět v SIS pod názvem “Překladatelský workshop” a kódy ACAFR004 (Aj), ACAFR005 (Fj), ACAFR0010 (Šj) a ACAFR0011 (Pj), a jehož výstupem bude vydání českého komentovaného překladu dekoloniálně feministických textů. Prozatím se prosím zapisujte do tohoto google formuláře.

Studující budou v rámci projektu překládat vybrané odborné texty z anglického, francouzského, španělského a portugalského jazyka, a to pod vedením vyučujících, kteří*é s nimi budou překlady po celý zimní semestr konzultovat. Během semestru se uskuteční několik společných setkání, na nichž budou překladatelské skupiny konzultovat mj. problematiku překladu odborných termínů do češtiny a obecně pilovat své překladatelské dovednosti. Účelem setkávání ale bude také rozšiřovat vzdělání participujících v současných feministických a dekoloniálních teoriích, které jim následně pomůže v překladu. K účasti na překladu tak vyzýváme rovněž ty, kteří*é s překládáním dosud nemají žádné zkušenosti a také ty, které*ří si ve svých znalostech dekoloniálních a feministických teoriích přílieš nevěří. Toto je skvělá příležitost, jak získat zkušenosti, znalosti a ještě se podílet na vydání knihy!