Kolegium

Členové a členky Kolegia CAFR

Jméno Instituce Specializace Kontakt
prof. Ing. Jan Banout, Ph.D. Vedoucí Fakulty tropického zemědělství , Česká zemědělská univerzita v Praze

Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů

Udržitelné technologie

banout@ftz.czu.cz 
Doc. Hana Horáková, Ph.D.

Kat. sociologie,andragogiky a kult. antr. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

předsedkyně České asociace pro africká studia

Antropologie Afriky

Teorie kultury ve společenských vědách

Antropologií cestovního ruchu

Antropologií postsocialismu

hana.horakova@upol.cz
Prof. Petr Kyloušek, Ph.D. Proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty a vedoucí Ústavu románských jazyků a literatur FF MU Teorie a historie francouzské literatury kylousek@phil.muni.cz
Mgr. Jan Prouza Ph.D.

Děkan Filozofické fakulty, Univerzita Hradec Králové

Ghana

Západoafrický region

Africké konflikty

Africké politické systémy

jan.prouza@uhk.cz
Doc. Jan Záhořík, Ph.D.

Katedra blízkovýchodní studií, Fakulta filozofická ZČU

Evropský (především italský a belgický) kolonialismus v Africe

Studená válka v Africe

Československo-africké vztahy

Moderní a současné dějiny Etiopie

Komparativní historie

Konflikty v Africe

Současná politika v zemích Rohu Afriky

jzahorik@kbs.zcu.cz