Barbora Půtová

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

 

Funkce

  • zástupkyně vedoucí centra – Centrum afrických studií FF UK
  • odborná asistentka – Ústav etnologie, FF UK
  • E-mail: barbora.putova@ff.cuni.cz

 

Témata výzkumu

etnické skupiny v severní Africe; dějiny, kultura a umění království Benin; české cestovatelství a obraz Afriky v českých zemích; skalní umění v severní Africe; sběratelství afrického umění v českých zemích; africké domorodé umění a jeho vliv na evropské umění; turismus a jeho vliv v severní Africe

Publikace

Monografie:

Půtová, B. – Nevadomsky, J. − Soukup, V.: Umění a kultura království Benin. Praha,
Karolinum 2016.
Půtová, B.: Království Benin: Bronzy zkropené krví. Brno, Moravské zemské muzeum 2017.
Kostrhun, P. – Soukup, V. − Půtová, B. – Jiroušková, J. – Nerudová, Z.: Domorodá Afrika:
antropologická imaginace. Brno, Moravské zemské muzeum 2017.
Půtová, B. ed.: Okouzlení Afrikou. Brno, Moravské zemské muzeum 2019.

Studie:

Půtová, B.: Marocké městské festivaly moussems. Národopisná revue 28(1), 2018, s. 31−40.
Půtová, B. − Soukup, V. − Nevadomsky, J.: Benin Artistic and Hand-Crafted Artefacts. In
Onuwaje, O. U. ed.: The Benin Monarchy: An Anthology of Benin History. Wells Crimson
Limited, 2018, s. 205−215
Půtová, B.: Skalní umění v centrální Sahaře: Objevy, chronologie, typologie. / Rock Art in the
Central Sahara: Discoveries, Chronology, Typology. In Kostrhun, P. et al.: Domorodá Afrika:
antropologická imaginace. Brno, Moravské zemské muzeum, s. 149−174.
Půtová, B.: Tuaregové: nomádi pouště. Od tradičního způsobu života k modernímu. / The
Tuaregs – Nomads of the Desert From a Traditional to a Modern Way of Life. In Kostrhun, P.
et al.: Domorodá Afrika: antropologická imaginace. Brno, Moravské zemské muzeum, s.
87−128.
Půtová, B. – Jiroušková, J.: Kabylian Pottery: Secret of Kabyle Women. The Journal of
Culture 6(2), 2017, s. 22−26.
Půtová, B.: Berberská etnomedicína: Léčivé rostliny a jejich využití ve Vysokém Atlasu
v Maroku. Anthropologia integra 8(2), 2017, 59−76.
Půtová, B.: New Findings on Rock Engravings in the Oukaïmeden Valley (High Atlas,
Morocco) and Their Implications to the Local Transhumance. Anthropologia integra 7(2),
2016, s. 33–46.
Půtová, B.: Skalní umění ve Foz Côa. Archeologie západních Čech 11, 2017, s. 97–114.
Půtová, B.: Moroccan Summer Festivals: A New Form of National Identity in the Context of
Tourism. In Jiroušková, J. ed. African Performances. Praha, Národní muzeum − Náprstkovo
muzeum asijských, afrických a amerických kultur 2016, s. 51−64.
Půtová, B. − Soukup, V.: Kulturní kontakty a kolaps království Benin. Historická sociologie
7(1), 2015, s. 75−94.
Půtová, B. – Jiroušková, J. The Collection of Pavel Šebesta in the Depository of the Náprstek
Museum. Annals of the Náprstek Museum 36(2), 2015, s. 3−22.
Půtová, B.: Relativita a variabilita zdobnosti ženského těla. Národopisná revue 25(2), 2015, s.
95−108.
Půtová, B. Umění beninských bronzů: dialektika kontinuity a diskontinuity. Studia
Ethnologica Pragensia 6(2), s. 204−210.
Půtová, B. − Soukup, V.: Moderní nigerijské umění. Nový Orient 69(4), 2014, s. 51–57.
Půtová, B. − Soukup, V.: Politika a moc v království Benin. Acta Historica Universitatis
Silesianae Opaviensis 7(1), 2014, s. 95–125.
Půtová, B. − Soukup, V.: Umění království Benin. Anthropologia Integra 5(2), 2014, s.
55−71.
Půtová, B. − Soukup, V.: Benin Art and Casting Technologies. West Bohemian Historical
Review 4(1), 2014, s. 75–103.
Půtová, B. − Soukup, V.: Umění království Benin: Reflexe po roce 1897. Kuděj 15(1), 2014,
s. 5–32.
Půtová, B.: Vizuální reprezentace království Benin a jeho vládce: od období britské koloniální
vlády až po současnost. Národopisná revue 24(1), 2014, s. 32−45.
Půtová, B.: Ideqqi: keramika kabylských žen. Národopisná revue 23(3), 2013, s. 159−168.
Půtová, B.: From Traditional to Global Diaspora. In Jiroušková, J. ed. Adaptability as a
Consequence of Ethnomobility. Praha, Národní muzeum − Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur 2012, s. 109−121.