Jan Záhořík

Doc. PhDr. Jan Záhořík Ph.D.

 

Funkce

  • Katedra blízkovýchodní studií, Fakulta filozofická ZČU
  • E-mail: jzahorik@kbs.zcu.cz

 

Témata výzkumu

evropský (především italský a belgický) kolonialismus v Africe; studená válka v Africe; československo-africké vztahy; moderní a současné dějiny Etiopie; komparativní historie; konflikty v Africe; současná politika v zemích Rohu Afriky

Publikace

Monografie:

Záhořík, J. (2019): Inequalities and Conflicts in Modern and Contemporary African History. A Comparative Perspective. Lanham: Lexington Books.

Záhořík, J.; Piknerová, L. (eds., 2018): Colonialism on the Margins of Africa. New York: Routledge.

Křížek, D.; Záhořík, J. (eds., 2017):Beyond Arab Spring in North Africa. Lanham: Lexington Books.

Ylönen, A.; Záhořík, J .(eds., 2017):The Horn of Africa since the 1960s: Local and International Politics Intertwined. New York: Routledge.

Záhořík, J. (2012): Ohniska napětí v postkoloniální Africe. Praha: Karolinum.

Záhořík, J. (2010): Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace. Praha: NLN.

Kapitoly v monografiích:

Záhořík, J. (2018): Ethiopia and the Colonial Discourse. In: Jan Záhořík and Linda Piknerová (eds.): Colonialism on the Margins of Africa. New York: Routledge.

Záhořík, J. (2017): External Factors and Their Impact on Internal Political Dynamics in Ethiopia. In: Aleksi Ylönen and Jan Záhořík (eds.): The Horn of Africa since the 1960s. Local and International Politics Intertwined. New York: Routledge.

Záhořík, J. (2013): Ethnicity and Regime Change in Ethiopia. In: Amutabi, M. and S. Nasong‘o (eds.):

Succession Politics and Regime Change in Africa: Five Decades of Misrule. London and New York: Routledge, 59-72.

Záhořík, J. (2010): Meles and the Rest: Power and Powerlessness in Contemporary Ethiopia. In:

Horáková, H.; Nugent, P. and P. Skalník (eds.): Africa: Power and Powerlessness. Berlin: LIT Verlag, 44-55.

Studie:

Záhořík, J. (2019): Shifting Between Pragmatism and Ideology: Relations Between Czechoslovakia and Ethiopia under Haile Selassie in the Cold War, ca. 1955-1978. Journal of Cold War Studies(forthcoming).

Záhořík, J. (2018): Inherited Inequalities and Uneasy Transformation: Socioeconomic and ethno-political Pitfalls of current crisis in Ethiopia. Archiv Orientální. Journal of African and Asian Studies86/3: 357-415.

Záhořík, J. (2017): Reconsidering Ethiopia’s ethnic politics in the light of the Addis Ababa Master Plan and anti-governmental protests. Journal of the Middle East and Africa8/3.

Záhořík, J. (2017): Czechoslovakia and Congo under Mobutu, 1965-1980. Canadian Journal of History 65/2: 290-310.

Záhořík, J. (2014): Ethiopia’s Hegemony in the Horn of Africa: Internal Tensions and External Challenges before and after Meles Zenawi. Journal of the Middle East and Africa 5/1.

Záhořík, J.; Dvořáček, J. (2014): Czech Travelers, Entrepreneurs and Advisors in Ethiopia, 1918- 1937. Journal of Ethiopian Studies 2014/1.

Záhořík, J. (2011): Territoriality and Identity: Opposing Views on Oromo Nationalism. Archív Orientální. Journal of African and Asian Studies 79/3: 261-280.

Záhořík, J. (2010): Africa, oil, and the United States. New Zealand International Review35/4.